Archives: Ծառայություններ

Մանկան խորհրդատվություն

By: magnus
December 7, 2022
Երեխաների հոգեբանը կամ հոգեբույժը- մասնագետ է, ով ուսումնասիրում է երեխայի մտավոր և հուզական զարգացումը, զբաղվում է թիմում երեխայի հարաբերությունների բացահայտմամբ և շտկմամբ, նրա ընտանիքի և ընկերների և նրան շրջապատող աշխարհի...

Անհատական խորհրդատվություն

By: magnus
March 21, 2018
Անհատական ​​մասնագիտական խորհրդատվությունը ​​հոգեբանական աջակցության ձև է իրավասու խորհրդատուի և հաճախորդի միջև փոխգործակցության ձևով, որը հիմնված է հաճախորդի յուրահատկության վրա:

Ընտանեկան խորհրդատվություն

By: magnus
March 21, 2018
Ընտանեկան խորհրդատվությունը - ընտանիքի ապագա կամ ներկա անդամների խորհրդատվությունն է այն խնդիրների մասին, որոնք կարող են առաջանալ կամ արդեն առաջացել իրենց ընտանեկան հարաբերություններում:

Առցանց խորհրդատվություն

By: magnus
March 21, 2018
Վերջերս, կապված ինտերնետի զարգացման հետ, գնալով ավելի շատ մարդիկ սկսեցին ընտրել մասնագետի հետ շփման այս տեսակը՝ որպես առցանց խորհրդատվություն։

Խմբակային խորհրդատվություն

By: magnus
March 21, 2018
Լինում են իրավիճակներ, երբ անծանոթին ավելի հեշտ է վստահել, հատկապես եթե նա մասնագետ է կամ դժբախտության ընկեր։ Որոշ հոգեբանական խնդիրներ այս դեպքում հաջողությամբ լուծվում են խմբային խորհրդատվության միջոցով։

Մասնագիտական կողմնորոշում

By: magnus
March 21, 2018
Մասնագիտական կողմնորոշումը միջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված է յուրաքանչյուր անձի անհատական ​​հատկանիշների, հետաքրքրությունների և կարողությունների բացահայտմանը, որպեսզի օգնի նրան մասնագիտության գիտակցված ընտրության հարցում, որը լավագույնս համապատասխանում է իր անհատական ​​հնարավորություններին:

Հոգեախտորոշում

By: magnus
March 21, 2018
Հոգեախտորոշումը դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդ է, որն ուղղված է հոգեկան հատկությունների և անհատականության գծերի բացահայտմանը, որոնք միասին կազմում են մարդու հոգեկան որակը: