Author: Irina Nikolyan

Անհատական և խմբային սուպերվիզիա` հոգեբանների համար․

June 15, 2023
«Magnus» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը իրականացնում է անհատական և խմբային սուպերվիզիա` հոգեբանների համար։ ✅Մասնագետ`Կլինիկական հոգեբան` Բաբախանյան Աննա։ Առավել մանրամասն տեղեկության համար կարող եք՝ ✅զանգահարել «Magnus» արտահիվանդանոցային հոգեբուժական-հոգեթերապևտիկ կենտրոն` 077284415 / 091284414...

Ուշադրության պակասի եւ գերշարժումային խանգարում

April 24, 2023
Մանկական տարիքում հաճախ հանդիպող իմացական եւ վարքագծային խանգարումներից է “Ուշադրության պակասի եւ գերշարժումային խանգարում”-ը: Սկիզբ առնելով վաղ մանկական հասակում, այն առավել ցայտուն դրսեւորվում է կրտսեր դպրոցական տարիքում եւ կարող է...

Սթրեսի կառավարում

March 22, 2023
Ակնհայտ է սթրեսի կանխարգելմանը,  ճանաչմանն ու կառավարմանը ուղղված մեթոդներին տիրապետելու անհրաժեշտությունը: “Սթրեսի կառավարման հմտությունների ձևավորման համար”  անցկացնում ենք հետևյալ ուսումնական ծրագիրը՝   Ի՞նչ է սթրեսը. սահմանումը, նշաններն ու արտահայտման ձևերը, ֆիզիոլոգիական...