Tag: սթրես սթրեսի կառավարում աշխատանք կազմակերպություն

Սթրեսի կառավարում

March 22, 2023
Ակնհայտ է սթրեսի կանխարգելմանը,  ճանաչմանն ու կառավարմանը ուղղված մեթոդներին տիրապետելու անհրաժեշտությունը: “Սթրեսի կառավարման հմտությունների ձևավորման համար”  անցկացնում ենք հետևյալ ուսումնական ծրագիրը՝   Ի՞նչ է սթրեսը. սահմանումը, նշաններն ու արտահայտման ձևերը, ֆիզիոլոգիական...