Slide 3

Slide 3

Երեխաների զարգացում

Խորհրդատվություն

Հոգեբանական խաղերի մշակման օգնությամբ մասնագետը կօգնի Ձեր երեխայի մեջ զարգացնել անհրաժեշտ բոլոր հմտություններն ու որակները։

Դիմել մասնագետին