«Առաջին բուժօգնության կազմակերպումը»

«Առաջին բուժօգնության կազմակերպումը»

«Առաջին բուժօգնության կազմակերպումը» աղետների, արտակարգ իրավիճակների, պատերազմների և խաղաղ պայմաններում․

 • Թեմաները`
 • Արտակարգ իրավիճակները, նրանց   դասակարգումը
 • Արյունահոսություններ, արյունահոսության դադարեցում,  հատուկ վնասվածքներ: Քթային արյունահոսության դադարեցումԻրադրային խնդիրներ:
 • Վերքեր, վիրակապություններ, դասական և ձեռքի տակ եղած միջոցներով: Իրադրային խնդիրներ,  գործնական հմտություններ:
 • Շնչուղիների անցանելիության ապահովում մասնակի և ամբողջական խցանման դեպքերում, մանկական առանձնահատկությունները,Իրադրային խնդիրներ, գործնական հմտություններ:
 • Առաջին բուժօգնություն, ծավալը,տուժածի առաջնային, երկրորդային զննում:
 • Սիրտ-թոքային վերակենդանացում, մանկական առանձնահատկությունները,  գործնական հմտություններ:
 • Ինչպե՞ս ճանաչել և ախտորոշել սրտի, արյան շրջանառության սուր կանգ:
 • Ինչպե՞ս հիվանդին (տուժածին) տեղավորել կողքի ապահով դիրքում:
 • Ինչպե՞ս ստուգել պուլսի, շնչառության և գիտակցության առկայությունը:
 • Ի՞նչն է կարևորվում և ի՞նչն է փոխվել ամերիկյան և եվրոպական վերջին ուղեցույցներում:
 • Ինչպե՞ս կատարել սրտի անուղղակի մերսում և արհեստական շնչառություն:
 • Տուժածների  շտապ  դուրսբերումը  և  տեղափոխումը 
 • Շրջակա միջավայրի/ բարձր և ցածր ջերմաստիճանի/ ազդեցությունը օրգանիզմի վրա: Այրվածքներ, ցրտահարություն:
 • Կցուցադրվեն և կուսուցանվեն բազմաթիվ գործնական հմտություններ

Դասընթացը կանցկացնի Նարինե Մուրադյանը՝
ԵՊԲՀ ՌԲՖ Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի ավագ դասախոս,
ՀՀԱՆ ԱԱԻ «ընտանեկան բժշկության» ամբիոնի դոցենտ,
ընտանեկան բժիշկ «Magnus» ԱՀՀ կենտրոնում

 Թիրախային լսարան` 16 տարեկանից բարձր բոլոր մարդկանց համար:

Ուսուցման ձևը՝  Առկա

 Տևողությունը` 16 ժամ,  8 պարապմունք, շաբաթական 2 անգամ

Դասընթացը ամբողջությամբ ավարտելուց հետո տրվում է ավարտական վկայական