Սթրեսի կառավարում

Սթրեսի կառավարում

Ակնհայտ է սթրեսի կանխարգելմանը,  ճանաչմանն ու կառավարմանը ուղղված մեթոդներին տիրապետելու անհրաժեշտությունը:

“Սթրեսի կառավարման հմտությունների ձևավորման համար”  անցկացնում ենք հետևյալ ուսումնական ծրագիրը՝  

 1. Ի՞նչ է սթրեսը.
 • սահմանումը, նշաններն ու արտահայտման ձևերը, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական ազդեցությունները,
 • սթրեսի աղբյուրները, սթրեսը և դիսթրեսը,
 • սթրեսորների ճանաչումն ու գնահատումը,
 • սթրեսի անհատական աղբյուրներն ու կյանքի ոճը :
 1. Աշխատանքի հետ կապված սթրեսը.
 • աշխատանքային գործունեության հետ կապված սթրեսի աղբյուրներն ու դրանց գնահատումը,
 • սթրեսի ազդեցությունը աշխատանքի արդյունավետության ու որակի վրա,

օյսթրեսի հասկացողությունը,

 • կազմակերպության պատասխանատվությունը աշխատանքի հետ կապված սթրեսի կանխարգելման գործում :
 1. Սթրեսի կառավարման ռազմավարություն.
 • կանխարգելան մեթոդների կիրառում,
 • ռազմավարության ուղիների քննարկում,
 • անհատական պլանի մշակում
 • ռելաքսացիոն տեխնիկաների տիրապետում :

Դասընթացը կանցկացնի հոգեբան՝ Վահե Բունիաթյանը․