ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՒ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ․

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՒ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ․

Մանկական հոգեբույժ՝ Մարինե Արսենյան։