Ընտանեկան բժիշկ

Նարինե Մուրադյան

Здоровье — мудрых гонорар...
Նարինե Մուրադյան

Ինքնակենսագրություն

Նարինե Մուրադյան
Բ.Գ.Թ., ընտանեկան բժիշկ, ավագ դասախոս
Ծննդյան թիվ 21.05.1973

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1991 –1997  Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական Համալսարան, Մանկաբուժական ֆակուլտետ

1997 –1998  Ինտերնատուրա Շտապ օգնության մանկական կլինիկական հիվանդանոց

2006 –2007 Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական Համալսարան «Ընտանեկան բժշկության» ամբիոն Ընտանեկան բժիշկ

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

06.2016   առ այսօր    ԵՊԲՀ ՌԲՖ Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի դասախոս

08.2020 առ այսօր       Ընտանեկան բժիշկ «Magnus» արտահիվանդանոցային հոգեբուժական-հոգեթերապևտիկ կենտրոն

03.2022 առ այսօր      ԱԱԻ «Ընտանեկան բժշկության»  ամբիոնի դոցենտ

2010-06.2016        «Տաթև-95  Հոգեբանական Աջակցության և Խորհրդատվության կենտրոն»,  բժիշկ-խորհրդատու

2011                            ԵՊԲՀ «Հերացի» համալսարանական պոլիկլինիկա Տնօրենի տեղակալ

2007 -2010              Կոտայքի մարզի «Բջնիի Բուժամբուլատորիա» ՊՓԲԸ Տնօրեն, ընտանեկան բժիշկ

2006 –2007                 ԵՊԲՀ «Ընտանեկան բժշկության»  ամբիոն Ընտանեկան բժիշկ (կրթություն)

2002 –2006                 Շենգավիթի տարածքի ՊՀՀ տեսչություն Հանրային առողջության պահպանման բաժնի բժիշկ

2001 –2002                 Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան Մանկաբույժ

1998 –2001                   Կարմիր Խաչի «Հետտրավմատիկ վերականգնողական Կենտրոն» Կլինիկոբիոքիմիական լաբորատորիայի վարիչ

 

Գիտական գործունեություն

 

2009-2013թթ. Կատարված է գիտական հետազոտություն  «Առողջության առաջնային պահպանման համակարգում գյուղաբնակ ազգաբնակչության շրջանում զարկերակային գերճնշման ռիսկի գործոնների առանձնահատկությունները  բուժկանխարգելիչ համալիր միջոցառումների կիրառման պայմաններում»  թեմայով 

20.04.2015թ.  ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի «Առողջապահության կազմակերպում»  045 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

 

Կատարված ծրագրեր

 

2015 – 2016                Բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական ծառայություն կարիքավոր երեխաների համար, UnaKids, բժիշկ-խորհրդատու 

2013-2014                    «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության  խթանման միջոցով» ծրագիր «Save the children»  կազմակերպության  «LIFE» ծրագրի շրջանակներում, ծրագրի համակարգող

2010-2011                     Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում, UNFPA, թրեյներ

 

Վերապատրաստումներ

 

1998 սեպտեմբեր-նոյեմբեր         ԱԱԻ-«Կլինիկական և ցիտոլոգիան հետազոտությունների մեթոդներ»

1999 փետրվար-ապրիլ             ԱԱԻ-«բիոքիմիական հետազոտությունների մեթոդներ»

2001-2002                                 Առողջագիտւթյան կենտրոն-, « Առողջագիտւթյան սկզբունքները»

01.2006 – 01.2007                             Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական Համալսարան «Ընտանեկան բժշկության» միօրինակացված  ծրագիր- Ընտանեկան բժիշկ որակավորում

03.07.2007- 12.07.2007                 USAID ԱԱՊ բուժհաստատությունների ղեկավարների վերապատրաստում

07.09.2008-14.09.2008                   ICMDA Europe-Eurasia Conference,Ավստրիա

12.10.2008-24.10.2008                   Բժշկական արձագանքը երկրաշարժ աղետին PRIME, University of Brighton, ACMA

06.04.-10.04. 2009                           Աչքի հիանդություններ , 48ժ. USAID, ՀՀ ԱՆ

27.11.2009                                       ԱԱԻ   «Թռչնագրիպի համաճարակաբանական Հսկողություն և բուժում»

30.09.2013-01.10.2013             ԵՊԲՀ   «Ապացուցողական բժշկություն ԱԱՊ օղակում»

10.2013, 2014, 2015, 2016, 2017    ԵՊԲՀ   Ընտանեկան բժշկության միջազգային գիտաժողով

07.05-08.05. 2014                  Փախստականների ճամբարում բժշկական միսիայի մասնակցություն, ք. Սոֆիա

13.04.2015-17.04.2015           ԵՊԲՀ    կատարելագործման դասընթաց «Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական օգնության ցուցաբերման կազմակերպման հիմնախնդիրներ» թեմայով

11.04-16.04. 2016                    «Նոբելյան օրեր Երեանում» Գիտական միջոցառում

12.12.16-23.12.16                    ԵՊԲՀ « Դասախոսների որակավորման բարձրացում»

20.11.2017-22.12.2017           ԵՊԲՀ    կատարելագործման դասընթաց «Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական օգնության ցուցաբերման կազմակերպման հիմնախնդիրներ» թեմայով

14.06-15.06.2017                     ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում « ԲՈՒՀ_ում աղետների ռիսկի նվազեցման կրթության հարցերը» թեմայով

16.05-04.07. 2019                    ԵՊԲՀ  « Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով  ՇՄԶ 48 տեսական կրեդիտ

19.09.2019-22.09.2019            Ծակաձոր, դասախոս ACMA 12-րդ ամենամյա կոնֆերանսին « Հմտությունները ընտանեկան բժիշկների և բուժքույրերի պրակտիկայում» թեմայով Ընտանեկան բժիշկների և բուժքույրերի համար

10.10-20.12. 2019                    ԵՊԲՀ  « Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով  ՇՄԶ 66 տեսական կրեդիտ

22.11.21-03.12.21                     ԵՊԲՀ « Դասախոսների որակավորման բարձրացում»

05.09.2022-21.10.2022            ԱԱԻ «Ընտանեկան բժշկության»  ամբիոն «Ընտանեկան բժշկության արդիական հարցեր» ՇՄԶ 220 տեսական կրեդիտ

 

Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ցուցակ

 

 1. «Զարկերակային գերճնշման վերահսկման և տարածվածության     առանձնահատկությունները նախկին Խորհրդային Միության որոշ երկրներում» – ԱԱԻ «Գիտաբժշկական Հանդես». Երևան, 2009 թ, հ.4, էջ 73-77
 2. «Մարմնի ավելցուկային քաշը և ճարպակալումը որպես զարկերակային գերճնշման ռիսկի գործոններ» -ԱԱԻ «Գիտաբժշկական Հանդես». Երևան, 2010թ, հ. 4, էջ 51-58
 3. «Զարկերակային գերճնշումը և հիմնական ռիսկի գործոնները» -Բժշկություն, գիտություն և կրթություն, Երևան,2012թ, 13 նոյեմբեր,  Էջ 55-61
 4. «Զարկերակային գերճնշման և նրա ռիսկի գործոնների տարածվածությունը Կոտայքի մքրզի Բջնի գյուղի չափահաս բնակչության շրջանում»-  ԵՊԲՀ Տարեկան հաշվետու գիտաժողով «Գիտական հոդվածների ժողովածու». Երևան, 2012թ.  15-16 նոյեմբեր, Էջ 266-271
 5. «The Prevalence of High Blood Pressure in Rural Population of Armenia: Cross-Sectional Study»- YSMU «The New Armenian Medical Journal»Yerevan, Vol.6 (2012), Nо 4, p. 65-69, 85.
 6. «Հրդեհները որպես արտակարգ իրավիճակ, կանխարգելումը, հնարավոր հետևանքներն ու բնակչության վարվելակերպը»- Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր «Գիտագործնական Հանդես». Երևան, 2016թ, հ. 4, էջ 79-82
 7. «Զարկերակային գերճնշման ռիսկի գործոնների առանձնահատկությունները  բուժկանխարգելիչ համալիր միջոցառումների կիրառման պայմաններում »- «Գիտագործնական Հանդես». Երևան, 2017թ, հ. 4, էջ 41-45
 8. «Երկրաշարժը և երկարատև ճնշման համախտանիշը, որպես առողջապահական կառավարման և բժշկական ռազմավարության խնդիր «Գիտագործնական Հանդես». Երևան, 2017թ, հ. 4, էջ 13-16
 9.   «Ահաբեկչությունը որպես արտակարգ իրավիճակ: Բժշկա-սանիտարական ապահովման առանձնահատկությունները և բնակչության բուժօգնության կազմակերպման որոշ հարցեր»- Գիտագործնական հանդես «Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր», հատոր 21, № 2 (119), 2018թ էջ 25-30
 10. «Արտակարգ իրավիճակներում փրկարար ուժերի կողից բնակչության առաջին բուժօգնության կազմակերպման որոշ հարցեր» Գիտական հանդես «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», ISSN – 1829-2984, No2 /15/, 2019թ էջ 70-74
 11.  «Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում հոգենյարդային խանգարումները և դրանց հետևանքները» Գիտական հանդես «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», ISSN – 1829-2984, No2 /15/, 2019թ, Էջ 293-300
 12. Asia Pacific Journal of Public Health. First published online August 11, 2022

Impact Factor: 2.270 / 5-Year Impact Factor: 2.343

REVIEW OF COVID-19 PREVENTIVE MEASURES IN ARMENIA IN EARLY STAGES OF THE PANDEMIC

Davit Melik-Nubaryan1 , Astghik Markosyan1 , Narine Muradyan2 , Armine Chopikyan1 , Armine Harutyunyan1 , Robert Sukiasyan1 , Artashes Tadevosyan1 1Department of Public Health and Healthcare Organization, M.Heratsi Yerevan State Medical University, Republic of Armenia; 2 Department of Disaster Medicine and Civil Defense, M.Heratsi Yerevan State Medical University. https://doi.org/10.1177/10105395221117897

 1. Indian Journal of Public Health Research & Development Vol. 13 No. 2 (2022): Impact factor: 0,261

Differential Effects of Heated Tobacco Products and Conventional Cigarettes on Cardiovascular System A Systematic Review of Randomized Trials

Authors; Nare Ghazaryan, Miqayel Adamyan, Narine Muradyan, Tatevik Hovakimyan

 

Տիրապետում է

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն  լեզուների

Ունե՞ք հարցեր

Դիմելով մեր մասնագետին՝ Դուք կգտնեք Ձեր իրավիճակի համար լավագույն լուծումը։

Զանգահարի՛ր հիմա

Գրանցվել

Միանալ սոց-ցանցին

Թիմի այլ անդամներ

Իրինա Նիկոլայան
Ադմինիստրատոր

Իրինա Նիկոլայան

Աշխատասեր և պատասխանատու ադմինիստրատոր, ով կատարելագործում է նաև հոգեբանության բակալավրի իր կոչումը:
Գոհար Ասլանյան
Բուժքույր

Գոհար Ասլանյան

Մեր կենտրոնի հոգատար, համբերատար, բարեհամբույր և մասնագիտական բարձր ունակություններով օժտված բուժքույր։
Նարինե Մուրադյան
Ընտանեկան բժիշկ

Նարինե Մուրադյան

Բ.Գ.Թ., ԱԱԻ «Ընտանեկան բժշկության»  ամբիոնի դոցենտ, ԵՊԲՀ ՌԲՖ Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի դասախոս
Մարինե Արսենյան
Մանկական հոգեբույժ

Մարինե Արսենյան

Մասնագիտական ուղղվածությունը` "Մանկական եւ դեռահասության տարիքի սուիցիդալ վարքագծի կանխարգելումն ու բուժումը"
Աննա Բաբախանյան
Հոգեբան

Աննա Բաբախանյան

Հոգեբանական աջակցությունը օգնում է կյանքը նոր գույներով տեսնել, զգալ ինքնաճանաչման և ինքնաբացահայտման մտքերը՝ ճիշտ դասավորել նպատակին հասնելու համար:
Մարգարիտ Թադևոսյան
Հոգեբույժ

Մարգարիտ Թադևոսյան

Բժիշկ Հոգեբույժ, բ.գ.թ. դոցենտ, ավելի քան 60 հոդվածների, դասագրքերի, մենագրության, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկի հեղինակ:
Վահե Բունիաթյան
Հոգեբան

Վահե Բունիաթյան

Հոգեբանական խորհրդատվությունը մասնագիտական աջակցություն է հոգեպես առողջ մարդուն, ով կյանքի որոշակի փուլում ունի հոգեբանական խնդիրներ: